Advies

De adviestaken die ik uitvoer voor klanten hebben veelal te maken met boomveiligheid of natuur. Het zorgen voor de veiligheid in de omgeving van bomen, door middel van onderzoek en advies komt veel voor. Ook geef ik adviezen aan terreinbeheerders voor het onderhouden van landschapselementen, het oogsten van hout of het omvormen van bijvoorbeeld grasland naar natuur.