Begrazing

Afgelopen jaren heb ik gewerkt met verschillende soorten grazers. Projecten die ik heb uitgevoerd zijn gericht geweest op drukbegrazing.

  • Een vorm van drukbegrazing is het begrazen met schapen met als doel het in stand houden van heideterreinen. Hierbij ben ik nauw betrokken geweest.
  • Enkele jaren geleden ben ik begonnen met een praktijkproef met drukbegrazing. Deze proef is er op gericht om door de inzet van geiten en varkens, Japanse duizendknoop te bestrijden.