Bosbeheer

Het beheren van bossen is gebaseerd op keuzes maken en zagen. In de afgelopen jaren heb ik verschillende werkzaamheden uitgevoerd in bossen. Zowel het maken van keuzes als het zagen gaat mij goed af, zie voor het maken van keuzes in bosbeheer ook ‘Advies’ – ‘Bosadvies’.

Ik heb ervaring met onderstaande werkzaamheden:

  • Planten van bosplantsoen
  • Zuiveren in natuurlijke verjonging en plantsoen
  • Vrijstellen toekomstbomen
  • Afzetten bosranden
  • Oogsten eindopstanden

cropped-bos2.jpg