Exoten bestrijding

In bossen en natuurterreinen is de komst van planten en diersoorten uit andere delen van de wereld soms een probleem. Exoten zijn er in verschillende soorten. Er zijn exoten met eigenschappen die we in Nederland goed kunnen gebruiken, zoals in veel bossen de Douglas.

Echter zijn er ook exoten die zich en rap tempo uit weten te breiden. Het beheren/bestrijden van deze soorten is belangrijk voor de inheemse flora en fauna. Voorbeelden van deze invasieve exoten zijn de Amerikaanse rivierkereeft en de Japanse duizendknoop.

In de afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de volgende werkzaamheden:

  • Afzetten van Amerikaanse vogelkers
  • Uitsteken en koppen verwijderen Berenklauw
  • Maaien en begrazen van Japanse duizendknoop

Screenshot_20170620-234457