Flora en fauna onderzoek

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in bos en natuurterreinen krijgen we te maken met flora en fauna.

Gedragscode Natuurbeheer en flora en faunachecks

Blom Boomverzorging voert de werkzaamheden in de meeste gevallen uit volgens de Gedragscode Natuurbeheer. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we in het broedseizoen proberen geen bomen te verwijderen.

Mocht het wel nodig zijn om in kwetsbare perioden werkzaamheden uit te voeren in de natuur, dan zal voorafgaand een flora en faunacheck worden uitgevoerd.

Deze checks worden door mij uitgevoerd, de waarnemingen worden duidelijk geformuleerd en waar nodig in het veld, op kaart en/of digitaal vastgelegd.

Quickscans

Als een terreineigenaar ingrijpende maatregelen wil nemen op zijn grond, zoals bouwen of slopen van gebouwen, is het nodig een quickscan uit te voeren. Een quickscan is een verwachtingsonderzoek. Veld- en bureauonderzoek geven informatie over de te verwachten flora en fauna. Als er bij dit onderzoek niets wordt gevonden, is een quickscans voldoende om te voldaan aan de Wet Natuurbescherming.