Landschaps- en natuurbeheer

Landschaps- en natuurbeheer omvat de zorg voor alle groeiende delen van het buitengebied. Hier vallen verschillende terreintype onder zoals heide, bos, grasland, akkers, houtwallen en struwelen. Met al deze terreintype heb ik ervaring. Naast praktische ervaring in het beheer, beschik ik ook over de kennis en vaardigheden om advies te kunnen geven over omvorming en/of verbetering van het landschap.

37b79c33-be7c-4058-8467-55f739d110c1