Landschapsonderhoud

Landschappen worden bepaald door de landschapselementen die er voorkomen. Deze vaak kleine en/of smalle eenheden zijn erg belangrijk voor de natuur in Nederland. Samen met collega bedrijven hebben wij in de afgelopen jaren veel landschapselementen beheerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Afzetten van singels en houtwallen
  • Knotten van bomen
  • Schonen van poelen en maaien van oevers
  • Maaien met lage bodemdruk (eenassige trekker)
  • Hooien en afvoeren maaisel
  • Afzetten hakhout en┬ábijsteken van stekken