Zorgplicht en boomcontrole

Sinds enkele jaren ben ik als boomveiligheidscontroleur werkzaam. Naast het uitvoerende deel van het bomenwerk, voer ik ook controles uit welke gericht zijn op boomveiligheid.

Boomveiligheid is op verschillende manieren vast te stellen, in de meeste gevallen wordt dit gedaan door middel van een visuele controle in combinatie met het gebruik van een prikstok en houten hamer. Deze methode wordt Visual Tree Assessment (VTA) genoemd. Aan de hand van deze methode is een uitspraak te doen over de boomvitaliteit en de boomstabiliteit.

In een deel van de gevallen is het nodig deze visuele controle aan te vullen met nader onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer een gesloten holte in een boom een risico lijkt te vormen voor de omgeving, wordt nader onderzoek toegepast. Dit aanvullend onderzoek kan bestaan uit verschillende methoden, voorbeelden hiervan zijn de trekproef en weerstandsmeting. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over de boomstabiliteit.

De controles en onderzoeken die ik uitvoer, worden beschreven in een rapport. In deze rapporten wordt altijd een uitspraak gedaan over de levensverwachting en veiligheid. Ook heb ik ervaring het het digitaal verwerken (ArcMap) van deze gegevens in het veld.

07ff3243-73ed-4756-a914-f3e24acf3439